Lapszámok

Folyóiratunkban aktuális kulturális antropológiai kutatások kerülnek ismertetésre. Szeretnénk teret engedni nemcsak a kulturális antropológia megismertetésének, hanem az interdiszciplinalitás jegyében más tudományágak folyóiratunkban való megjelenésének, ezzel támogatva egy tudományos diszkurzus létrejöttét. Ahogy clifford Geertz írja: „Szerényebb célokat állítsunk inkább magunk elé: azt, hogy a társadalomtudósoknak, a művészeknek, a természettudósoknak, az értelmiségieknek és még talán az adminisztrátoroknak is, bár mind nézeteiket és érzéseiket, mind pedig alapvető tapasztalataikat tekintve különböznek egymástól, újra mondanivalójuk lesz a másik számára.” (Geertz 1994:300)

Lapszámainkban 6 rovatot vezetünk – Bejelentkezések rovatunkban személyes hangvételű írásokat olvashatnak a kutató terepen átélt tapasztalatairól. Fókusz rovatunkban specifikus témaköröket járunk körül tanulmányok formájában. Pillanatképek rovatunkban vizuális antropológiai fotókon és értelmező szövegek keresztül nyerhet az olvasó bepillantást különböző kulturális jelenségekbe. Módszertan rovatunkban kutatások módszertanáról közlünk tanulmányokat. Egypercesek rovatunkban szabad stílusú írásokon keresztül nyerhet bepillantást az antopológiai látásmód mindennapokban való megjelenésébe. Szemle rovatunkban aktuális programok ismertetése, recenziók, filmkritikák olvashatók.

Geertz, Clifford (1994): Az értelmezés hatalma. Századvég Kiadó, Budapest

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close